Toplovodni kotao na reciklaznu secku 1,5 MW
Strövelstorp, Svedska.
Mart 2015.
Godisnja produkcija 4,4 GWh