Toplovodni Kotao na reciklaznu secku 2,5 MW
Helsingborg, Svedska.
Mart 2014.
Godisnja Produkcija 6 GWh